Lektion 21/Kurs B: Priser / Cách đọc giá tiền trong tiếng Thụy Điển

Sju kronor och femtio öre                                                     Smörgåsen kostar tjugonio kronor och femtio öre [Sju å femti]                              …

Lektion 6/Kurs A: Ordningstal på Svenska/ Số thứ tự Tiếng Thụy Điển

Vilket datum är det idag? Idag är det den tredje (3:e) november. Den sjunde (7:e) november ska jag flytta. Igår var det den andra (2:a) november Jag är född den åttonde (8:e) november 1984 (nitton-hundra-åttio-fyra). Grundtal Ordningstal 1:a Första 2:a Andra 3:e Tredje 4:e Fjärde 5:e Femte 6:e Sjätte 7:e Sjunde 8:e Åttonde 9:e Nionde 10:e Tionde 11:e Elfte 12:e Tolfte 13:e…

Lektion 5/Kurs A: Räkna och Årtal/ Số đếm và cách đọc năm tiếng Thụy Điển

1. Räkna och uttala 0 noll 1 ett 11 elva 21 tjugoett 2 två 12 tolv 22 tjugotvå 3 tre 13 tretton 23 tjugotre 4 fyra 14 fjorton 24 tjugofyra 5 fem 15 femton 25 tjugofem 6 sex 16 sexton 26 tjugosex 7 sju 17 sjutton 27                    40            80           …