Tải Sách Và File Tài Liệu Tiếng Thụy Điển Miễn Phí

Dưới đây là danh sách tài liệu có thể giúp bạn tự học Tiếng Thụy Điển. Bạn có thể kích vào tên sách hoặc tải liệu để  tải file pdf miễn phí. Chúc các bạn học tốt ! Mal 1 – Larobok ( Sách học) Mal 1 – Ovningar (Sách bài tập) Mal 1 audio.zip…

Bốn điều luật quan trọng nhất ở Thụy Điển /De fyra viktigaste lagarna i Sverige

I Sverige finns fyra lagar som är viktigaste än alla andra. Det är grundlagarna./ Ở Thụy Điển, có bốn luật quan trọng hơn tất cả những luật khác. Đó là những bản hiến pháp. Grundlagarna är svåra att ändra. För att ändra dem måste riksdagen rösta två gånger./ Luật cơ bản khó thay đổi. Để…

Hướng dẫn cách đánh giá bằng cấp cho người nước ngoài tại Thụy Điển năm 2023

Nếu bạn có một nền giáo dục nước ngoài Tại đây bạn có thể đọc về những việc cần làm nếu bạn có nền giáo dục nước ngoài. Bạn có thể dịch điểm của mình từ giáo dục hoặc đánh giá về giáo dục nước ngoài của bạn. Dịch bảng điểm nước ngoài Nếu bạn…

Công cụ kỹ thuật số hỗ trợ dạy và học tiếng Thụy Điển

Digitala läromedel för att lära svenska (Công cụ kỹ thuật số hỗ trợ dạy và học tiếng Thụy Điển ) Lexikon ( từ điển) Từ điển tiếng thụy điển – tiếng thụy điển : https://lexin.nada.kth.se/lexin/ Từ điển tiếng thụy điển – tiếng anh : http://folkets-lexikon.csc.kth.se/folkets/ Từ điển tiếng thụy điển – tiếng viêt : https://vi.glosbe.com/sv/vi/allt…