Verb i grupp 4

Verben i grupp fyra byter vokal i preteritum och ibland i supinum.Här kommer några vanliga exempel. i – e – i Ex. preteritum och supinum: bita Hunden bet en pojke igår. Den har bitit flera personer. skina Solen sken i helgen. Den har inte skinit på länge. skriva Jag skrev ett brev till mamma i…

Partikelverb med till ( cụm động từ với till)

I den här listan hittar du olika partikelverb med till. 1. Gå till : ske, utspela sig ( xãy ra) Hur ska det gå till? Hur gick det till när ni träffades? 2. Hjälpa till: ge (mindre) hjälp ( giúp đỡ) Kan du hjälpa till lite? Jag hjälpte till i slutet av arbetet. 3. Känna…

Partikelverb med ”till” ( Cụm động từ với “till”)

Ordet till kan också vara ett partikelverb och hör då ihop med verbet det står tillsammans med. De två orden tillsammans får sedan en ny betydelse. – Lägga till = plussa på, addera (thêm vào)  Jag lägger till några extra kakor till eftermiddagsfikat.   lägga till 10 kr → lägga 10 kr till något –…

Lektion 19/ Kurs D: Perfekt particip/ Quá Khứ Phân Từ trong tiếng Thụy Điển

1. Perfekt particip Perfekt particip är verbets adjektivform Perfekt particip fungerar som ett adjektiv. Perfekt particip bildas av verbets suppinumform. Man använder perfekt particip efter verben : vara ( är, var varit), bli ( blir, blev, blivit) 2. Exempel Ett-ord Jag har skalat ett äpple. Äpplet är skalat. En- ord Hon hade skalat en banan….

Lektion 16/Kurs D: Verb i passiv form /Động từ thể bị động

1.Verb i passiv form  Man kan skriva verb i passiv form och då utelämna subjektet i meningen. Den eller det som “gör” verbet behöver då inte skrivas ut. I svenskan kan man skriva verb i passiv form på tre sätt: Passiv form Aktiv form 1. Blommorna vattnas varje dag. Vem vattar blommorna? Vet inte! Han…

Hjälpverb och Imperativ / Trợ động từ

1. Hjälpverb och infinitiv Hjälpverb “hjälper” andra verb. Ett hjälpverb kan aldrig stå ensamt i en sats. Finns det ett hjälpverb så måste det också finnas ett huvudverb. Hjälpverb står i presens eller preteritum. Hjälpverb handlar ofta om känsla. Huvudverbet står alltid i infinitiv, Läs exempel på hjälpverb: Presens (nu) Preteritum (då) Exempel Vill ( muốn) ville Jag vill ha en kram nu….

Futurum preteriti/ Thì quá khứ tương lai

1. Futurum preteriti Futurum preteriti är efter då. Verb i futurum preteriti händer efter då. Exempel: Preteritum (då) Futurum preteriti (efter då) Jag köpte nya skor igår. Jag skulle träna. Vi åt mat tillsammans igår kväll. Sen skulle vi gå på bio. Jag studerade engelska förra året. Jag skulle söka till universitetet. Några övningar i futurum preteriti Nu ska du göra några övningar i futurum preteriti med de här verben. Futurum preteriti bildas med infinitivet. Läs igenom och öva på…

Preteritum och pluskvamperfekt / Thì quá khứ và quá khứ hoàn thành

1. Preteritum Preteritum är då. Verb i preteritum hände då Exempel: Jag spelade fotboll igår. Vi lagade mat förra helgen. Jag studerade svenska förra året. Några övningar Nu ska du göra några övningar i preteritum med de här verben. Läs igenom och öva på orden Infinitiv (att) Imperativ Presens (nu) Preteritum (då) Supinum (denna form används för perfekt och pluskvamperfekt) 1 börja Börja! börjar började börjat fråga Fråga! frågar frågade frågat lyssna Lyssna! lyssnar lyssnade lyssnat betala…

Futurum och Futurum på olika sätt / Thì tương lai

1.Futurum Futurum betyder framtid. Verb i futurum händer efter nu. Futurum på olika sätt. Verb i futurum händer efter nu. Exempel: Presens (nu) Futurum (efter nu) Nu tränar jag. Jag ska duscha sen. Nu äter vi. Sen ska vi diska. Nu studerar jag svenska. Jag kommer att bli jättebra på svenska. 2. Futurum på olika sätt. Ska + infinitiv används när man har bestämt, vill eller planerar att göra något. Exempel: Jag ska åka till Stockholm i nästa vecka. Han ska köpa en ny cykel. Jag ska plugga i kväll. Ska du gå på konsert på lördag? Kommer att + infinitiv används när man inte kan bestämma eller när man tror. Exempel: Det kommer att regna i morgon. Jag kommer att sakna dig. Det kommer att bli tufft att gå upp så tidigt i morgon bitti. Han kommer att bli glad när han klarar sfi. Tänker + infinitiv används när man planerar. Exempel: Jag tänker åka till Köpenhamn i nästa vecka. Han tänker inte se skräckfilmen. Jag tänker köpa den tröjan fast den är dyr. Vi tänker gifta oss i sommar. Presens + tidsord används neutralt om framtiden. Exempel: Vi går till biblioteket efter lunch….