Hur man skriver ett referat/Sas 3,4 (Grundläggande svenska som andraspråk)

1. Syfte och varför skriver man ett referat? I ett referat ska du sammanfatta huvudpoängen i en text du läst. Referatet ska skrivas med egna ord och kortfattat ta upp det viktigaste från texten. 2. Förberedelse? Innan du börjar skriva ditt referat så ska du välja den text du ska referera, det kan t.ex. vara…

Hur skriver en nyhetartikel /Sas 3,4 (Grundläggande svenska som andraspråk)

1. Nyhetsartikel – En nyhetsartikel ska innehålla rubrik, ingress, brödtext och mellanrubriker. Ex: bildtext om det finns en bild. – Skribenten ska inte vara synlig i en nyhetsartikel. Det betyder att dina åsikter, tankar och värderingar får inte synas i texten. Men det är ok att intervjua någon för en artikel, man återger då vad…

Lektion 7/ Grund 1-2: Tips för att skriva en bra sammanfattning

Nyckelfrågor när du sammanfattar/ Các câu hỏi chính khi tóm tắt Sammanfattningen ska svara på nyckelfrågorna vad, hur, när, vem, varför och var. Börja med vad / Bắt đầu với câu hỏi vad Den centrala frågan är vad. Till exempel: Vad kom du fram till i rapporten? Vad vill du ha sagt? Vad blir följden?…

Källförteckning /Sas 3,4 (Grundläggande svenska som andraspråk)

Man ska alltid sträva efter att få med så mycket information som finns när man skriver sina källor i en källförteckning. Hur man skriver kan variera, så man bör hålla sig till det som anges på skolan. En källförteckning har man sist i sitt arbete. Så här kan man skriva källorna i sin källförteckning som…

Lektion 6/Grund 1-2: Mall till argumenterande text

Skriv en argumenterande text om det är viktigt att kvinnor jobbar. 1. Rubrik  Rubriken ska säga något om innehållet. I en rubrik i en argumenterande text står verbet ofta i imperativ och visar redan där åsikten man vill förmedla. Tiêu đề nên nói điều gì đó về nội dung. Trong tiêu đề của một văn…

Lektion 5/Grund 1-2: Argumenterande text

1. Det finns två olika argumenterande texter, den argumenterande och den diskuterande texten En argumenterande text har till syfte att uttrycka en åsikt samt att argumentera för denna åsikt, att försöka övertala lyssnaren/läsaren att tycka samma sak. Den diskuterande texten har till syfte att undersöka för- och nackdelar med en viss företeelse, för att på…

Hur man skriver en utredande text / Sas 3,4 (Grundläggande svenska som andraspråk)

1. Utredande text En utredande text tar upp olika synvinklar och jämförelser, t ex fördelar och nackdelar eller orsak och konsekvens. Eller så kan man bara diskutera ett ämne från olika synvinklar. 2. Syftet med en utredande text Syftet med en utredande text är att förklara något eller reda ut ett problem (t ex genom…

Lektion 4/ Grund 1-2: Beskrivande text om sjukdom

1. Uppgift Skriva om en sjukdom förr i tiden. Välj en sjukdom och skriv en beskrivande faktatext om den. 2. Struktur på text Rubrik Kort inledning Informationsdel med mellanrubriker  3. Välj mellan dessa sjukdomar Pesten (1300-talet), Kolera (1800-tal), Spanska sjukan (tidigt 1900-tal), Diabetes (Välj själv århundrade men välj före 1900-talet), Smittkoppor (400-talet – 1800-talet), Tyfus…