Lektion 7/ Grund 1-2: Tips för att skriva en bra sammanfattning

Nyckelfrågor när du sammanfattar/ Các câu hỏi chính khi tóm tắt Sammanfattningen ska svara på nyckelfrågorna vad, hur, när, vem, varför och var. Börja med vad / Bắt đầu với câu hỏi vad Den centrala frågan är vad. Till exempel: Vad kom du fram till i rapporten? Vad vill du ha sagt? Vad blir följden?…

Lektion 6/Grund 1-2: Mall till argumenterande text

Skriv en argumenterande text om det är viktigt att kvinnor jobbar. 1. Rubrik  Rubriken ska säga något om innehållet. I en rubrik i en argumenterande text står verbet ofta i imperativ och visar redan där åsikten man vill förmedla. Tiêu đề nên nói điều gì đó về nội dung. Trong tiêu đề của một văn…

Lektion 5/Grund 1-2: Argumenterande text

1. Det finns två olika argumenterande texter, den argumenterande och den diskuterande texten En argumenterande text har till syfte att uttrycka en åsikt samt att argumentera för denna åsikt, att försöka övertala lyssnaren/läsaren att tycka samma sak. Den diskuterande texten har till syfte att undersöka för- och nackdelar med en viss företeelse, för att på…

Lektion 4/ Grund 1-2: Beskrivande text om sjukdom

1. Uppgift Skriva om en sjukdom förr i tiden. Välj en sjukdom och skriv en beskrivande faktatext om den. 2. Struktur på text Rubrik Kort inledning Informationsdel med mellanrubriker  3. Välj mellan dessa sjukdomar Pesten (1300-talet), Kolera (1800-tal), Spanska sjukan (tidigt 1900-tal), Diabetes (Välj själv århundrade men välj före 1900-talet), Smittkoppor (400-talet – 1800-talet), Tyfus…

Lektion 3/ Grund 1-2: Sambandsord

1. Sambandsord är ord som fogar ihop en text och hjälper läsaren att förstå texten. Sambandsord ger oss information om t.ex. någonting läggs till, jämförs, upprepas eller så visar de orsak. Sambandsord är ofta konjunktioner eller subjunktioner. Konjunktioner kopplar ihop ord och satser i en mening, medan subjunktioner är ord som påbörjar bisatser. 2. Ord…

Lektion 2/Grund 1-2: Beskrivande texten

1. Den beskrivande texten har som syfte att förmedla fakta/information. Exempel på en beskrivande text kan vara en lärobok om ett land eller en djurart. Beskrivande texter är vanliga i skolböcker, eller informationstexter om t.ex. ett yrke. Exempel på en beskrivande text kan vara en lärobok om ett land eller en djurart. Beskrivande texter är…

Lektion 1/ Grund 1-2: Diskriminering ( Subst)/ Diskriminerar ( Verb)/ Diskriminerande (Adj)

1. Vad är diskriminering? Diskriminering kan handla om att du blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. Bristande tillgänglighet i affären eller på bussen kan också vara diskriminering.   2. Sju diskrimineringsgrunder En förenklad beskrivning av lagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon…