Lektion 24/Kurs D: Finns det en idealfamilj? / Luyện đọc tiếng Thụy Điển SFI D

1. Läsförståelse/ Đọc hiểu Här berättar några personer om sin uppväxt. Pantrik Jag är uppvuxen utan mamma. Hon dog när jag var två och ett halvt år. Hon led av en svår sjukdom som hon fick kort efter min födelse. Pappa berättar att hon inte kunde ta hand om mig under de åren, så han fick…

Lektion 23/Kurs D: Familjen / Luyện đọc hiểu tiếng Thụy Điển SFI D

1. Läsförståelse/ Đọc hiểu Jonnas Persson delar med sig av sina erfarenheter. Min familj betyder allt för mig. Den tid som jag får tillbringa med min fru och mina barn är ovärderlig. Vi skojar ihop, skrattar ihop och gråter ihop. När vi umgås med varandra så skapar vi minnen som vi kommer att ha med oss…

Lektion 22/Kurs D: Presens particip /Hiện tại phân từ

1. Presens particip Presens particip är verbets adjektivform. Presens particip fungerar som ett adjektiv. Presens particip bildas av verbets infinitivform. 2. Man bildar presens particip genom att lägga till suffixet –ande eller -ende.   Infinitivform slutar på -a   Infinitivform som inte slutar på -a + -nde + -ende skratta skrattande le leende arbeta arbetande…

Lektion 21/Kurs D: Olika röster om språkinlärning / Luyện đọc hiểu tiếng Thụy Điển SFI D

Läsförståelse/ Đọc hiểu Här kan du läsa om olika människors väg till det svenska språk. Du ser hur olika personlighetstyper och olika inlärningssätt har lett flera människor till samma mål – språkinglärning. Saranda Jag älskar språk och jag strävar hela tiden efter att lära mig nya. Att kunna flera språk tycker jag är berikande. När…

Lektion 20/Kurs D: En språklärares erfarenheter / Luyện đọc hiểu tiếng Thụy Điển SFI D

Läsförståelse/ Đọc hiểu Vad är spåkinlärningens gåta? Varför gör vissa i vuxen ålder goda framsteg med ett språk, medan andra har mindre framgång? Vad beror denna växlande framgång på? För vissa tar det jättelång tid att lära sig ett nytt språk, medan det går undan för andra. Språkinlärning är en krävande process, som tar mycket tid…

Lektion 19/ Kurs D: Perfekt particip/ Quá Khứ Phân Từ trong tiếng Thụy Điển

1. Perfekt particip Perfekt particip är verbets adjektivform Perfekt particip fungerar som ett adjektiv. Perfekt particip bildas av verbets suppinumform. Man använder perfekt particip efter verben : vara ( är, var varit), bli ( blir, blev, blivit) 2. Exempel Ett-ord Jag har skalat ett äpple. Äpplet är skalat. En- ord Hon hade skalat en banan….

Lektion 18/Kurs D: Bilden är inte bara mörk/ Luyện đọc hiểu tiếng Thụy Điển SFI D

1.Läsförståelse/ Đọc hiểu : Bilden är inte bara mörk Gårdagens text handlade om hur svårt det kan vara för invandrare att hitta jobb i Sverige. Denna bild kan många uppleva som dyster eller till och med deprimerande. Men som vi också vet sår är världen inte bara svart eller vit. Den andra sidan av samma mynt…

Lektion 17/Kurs D: Svårt för invandrare att få jobb i Sverige/ Luyện đọc hiểu tiếng Thụy Điển- SFI D

1.Läsförståelse/ Đọc hiểu: Svårt för invandrare att få jobb i Sverige Signaturen ” En arbetssökande” skriver en insändare. För många invandrare kan det vara svårt att hitta ett bra jobb. Statistiken visar att arbetslösheten bland människor med utländsk bakgrund är högre än för infödda svenskar. Man ser också att invandrare med högskoleutbildning sällan får en anställning…

Lektion 16/Kurs D: Verb i passiv form /Động từ thể bị động

1.Verb i passiv form  Man kan skriva verb i passiv form och då utelämna subjektet i meningen. Den eller det som “gör” verbet behöver då inte skrivas ut. I svenskan kan man skriva verb i passiv form på tre sätt: Passiv form Aktiv form 1. Blommorna vattnas varje dag. Vem vattar blommorna? Vet inte! Han…