Hur man skriver ett referat/Sas 3,4 (Grundläggande svenska som andraspråk)

1. Syfte och varför skriver man ett referat? I ett referat ska du sammanfatta huvudpoängen i en text du läst. Referatet ska skrivas med egna ord och kortfattat ta upp det viktigaste från texten. 2. Förberedelse? Innan du börjar skriva ditt referat så ska du välja den text du ska referera, det kan t.ex. vara…

Hur skriver en nyhetartikel /Sas 3,4 (Grundläggande svenska som andraspråk)

1. Nyhetsartikel – En nyhetsartikel ska innehålla rubrik, ingress, brödtext och mellanrubriker. Ex: bildtext om det finns en bild. – Skribenten ska inte vara synlig i en nyhetsartikel. Det betyder att dina åsikter, tankar och värderingar får inte synas i texten. Men det är ok att intervjua någon för en artikel, man återger då vad…

Källförteckning /Sas 3,4 (Grundläggande svenska som andraspråk)

Man ska alltid sträva efter att få med så mycket information som finns när man skriver sina källor i en källförteckning. Hur man skriver kan variera, så man bör hålla sig till det som anges på skolan. En källförteckning har man sist i sitt arbete. Så här kan man skriva källorna i sin källförteckning som…

Hur man skriver en utredande text / Sas 3,4 (Grundläggande svenska som andraspråk)

1. Utredande text En utredande text tar upp olika synvinklar och jämförelser, t ex fördelar och nackdelar eller orsak och konsekvens. Eller så kan man bara diskutera ett ämne från olika synvinklar. 2. Syftet med en utredande text Syftet med en utredande text är att förklara något eller reda ut ett problem (t ex genom…