Verb i grupp 4

Verben i grupp fyra byter vokal i preteritum och ibland i supinum.Här kommer några vanliga exempel. i – e – i Ex. preteritum och supinum: bita Hunden bet en pojke igår. Den har bitit flera personer. skina Solen sken i helgen. Den har inte skinit på länge. skriva Jag skrev ett brev till mamma i…

Reflexiva possessiva pronomen

1.Reflexiva possessiva pronomen syftar tillbaka på subjektet i samma sats. T.ex. Han tvättar sin bil. (Han tvättar sin egen bil. Det är han själv som äger bilen). => Det reflexiva sin betyder att subjektet i satsen äger bilen. Han tänker på sin fru. (Han tänker på sin egen fru som han är gift med). Jämför…

Huvudsats och bisats

I/ En huvudsats är en sats som kan stå själv, den behöver ingen mer information, t.ex.  Det regnar ute. (Meningen börjar med ett formellt subjekt och därefter kommer verbet och sedan var det regnar). II/ En bisats kan inte stå själv, utan den behöver kompletteras med mer information, t.ex. … eftersom det regnar ute. (I…

Adjektiv eller adverb?

1. Måste ett argt djur låta så högt? Måste alla arga djur låta så högt? 2. Jag kan köra snabbt ! De kan köra snabbt ! 3. Han arbetar slarvigt, säger förmannen. Alla arbetar slarvigt, enligt förmannen. 4.Jag nekade bestämt till att ha begått ett så grovt brott. De nekade bestämt till att ha begått…

ADVERB

1. Adverb beskriver verb eller adjektiv. T.ex. Pojken springer snabbt. (Snabbt beskriver hur pojken springer.) Rosen är vackert röd. (Vackert beskriver den röda färgen). Solnedgången är otroligt vacker. 2. Adverb svarar ofta på frågorna var, när och hur? Adverb kan beskriva olika saker, t.ex: Handling: Pojken springer snabbt. (Svarar på frågan hur – sättsadverb). I…

Partikelverb med till ( cụm động từ với till)

I den här listan hittar du olika partikelverb med till. 1. Gå till : ske, utspela sig ( xãy ra) Hur ska det gå till? Hur gick det till när ni träffades? 2. Hjälpa till: ge (mindre) hjälp ( giúp đỡ) Kan du hjälpa till lite? Jag hjälpte till i slutet av arbetet. 3. Känna…

Partikelverb med ”till” ( Cụm động từ với “till”)

Ordet till kan också vara ett partikelverb och hör då ihop med verbet det står tillsammans med. De två orden tillsammans får sedan en ny betydelse. – Lägga till = plussa på, addera (thêm vào)  Jag lägger till några extra kakor till eftermiddagsfikat.   lägga till 10 kr → lägga 10 kr till något –…

Sambandsord (Som, hos, till, trots, trots att, efter ett tag, fast,fastän)

1. Trots och trots att  – Trots (som preposition) : Bara ordet trots som det används i texten. Här betyder ordet utan hänsyn till. Till exempel: Trots ett stressigt schema trivs hon bra på sin arbetsplats.  Hon slutför alltid sina uppgifter i tid trots tidsbristen. Han klarade hela sitt arbetspass trots en skadad fot.  –…