Huvudsats och bisats

I/ En huvudsats är en sats som kan stå själv, den behöver ingen mer information, t.ex.  Det regnar ute. (Meningen börjar med ett formellt subjekt och därefter kommer verbet och sedan var det regnar). II/ En bisats kan inte stå själv, utan den behöver kompletteras med mer information, t.ex. … eftersom det regnar ute. (I…

Tre saker om ordföljd/ Ngữ pháp tiếng Thụy Điển

Här kommer några bra saker att komma ihåg. Satsadverbialets plats huvudsats = inte efter första verb bisats = inte före första verb Verbet på andra plats Verbet (första) står alltid på plats 2. I fundamentet (plats 1) Subjekt, tid, plats, bisats (eller frågeord)  står i fundamentet Träna med film (referenskälla) / luyện tập với video tại đây ( Nguồn tham khảo)        Lycka till ☺ och kom ihåg att du kan skriva till oss på hemsidan eller mejla till svafv2022@gmail.com Chúc bạn may mắn, hãy nhớ rằng…

Ordföljd i Frågor – Trật từ Từ trong câu hỏi/ Ngữ pháp tiếng Thụy Điển

I svenskan kan du fråga på två olika sätt: med ett frågeord i fundamentet med ett verb först i meningen (fundamentet tomt) 1. Med frågeord i fundamentet huvudsats 1 2 3 4 5 6 fundament frågeord verb 1 subjekt satsadverbial verb 2 partikel objekt, plats tid När kommer du hem? Var bor du? Vart ska du gå? Hur kan jag hjälpa dig? Hur mycket är klockan? Varför är han glad? 2. Med ett verb först i meningen (fundamentet tomt) – Ja/nej-frågor huvudsats 1 2 3 4 5 6 fundament…

Omvänd och rak ordföljd/ Trật từ tự đảo ngược – Ngữ pháp tiếng thụy Điển

I svenskan kan du skriva meningar med rak eller omvänd ordföljd. Rak ordföljd börjar ofta med subjekt. Då kommer tid eller plats sist i meningen. Omvänd ordföljd börjar ofta med tid eller plats. Då kommer subjektet på tredje plats i meningen. Exempel: Rak ordföljd Omvänd ordföljd Jag åkte hem till min kompis på kvällen. ← börjar med subjekt På kvällen åkte jag hem till min kompis. ← börjar med tid Det finns en staty som heter Poseidon i Göteborg. ← börjar med (formellt) subjekt I Göteborg finns det en staty som heter Poseidon. ← börjar med plats Jag tycker att svarta oliver smakar gott. ← börjar med subjekt Svarta oliver tycker jag smakar gott. ← börjar med objekt Träna med film (referenskälla) / luyện tập với video tại đây ( Nguồn tham khảo)    Lycka till ☺ och kom ihåg att du kan skriva till oss på hemsidan eller mejla till svafv2022@gmail.com Chúc bạn may mắn, hãy…

Ordföljd – En genomgång/ Ôn tập về Trật tự từ trong tiếng Thụy Điển

1.Ordföljd – Huvudsats Här är ett schema över i vilken ordning orden kommer i en huvudsats. huvudsats 1 2 3 4 5 6 fundament verb 1 subjekt satsadverbial verb 2 partikel objekt, plats tid Jag köpte en väska i Italien igår. Denna väska köpte jag i Italien igår. Jag och mina kompisar spelar ofta fotboll. Tyvärr missade jag din fest i fredags. När kom du till Sverige? 2.Ordföljd – Bisats Här är ett schema över i vilken ordning orden kommer i en bisats. bisats 1 2 3 4 5 6 huvudsats bisatsinledare subjekt satsadverbial verb 1 verb 2 partikel objekt, plats, tid…

Lektion 25/Kurs C: Ordföljd /Trật tự từ – Ngữ pháp tiếng Thụy Điển

1. Huvudsats En huvudsats är en självständig sats. En huvudsats kan vara oberoende av andra satser. En huvudsats kan vara: ett påstående : Hon köper julklappar. en frågar: Varför köper hon julklappar? Köpet hon julklappar? en uppmaning: Köp julklappar! En huvudsats kan kombineras med andra huvudsatser 2. Bisats En bisats är vanligen en del av…

Lektion 11/Kurs B: Ordföljd i bisatser/ Trật tự từ trong mệnh đề phụ – Ngữ pháp tiếng Thụy Điển

Vad är en bisats? En bisats är en del av en mening. Bisatsen kombineras med en huvudsats, som kommer före eller efter bisatsen./ Mệnh đề phụ là một phần của câu. Mệnh đề phụ được kết hợp với mệnh đề chính, mệnh đề này đứng trước hoặc sau mệnh đề phụ. Till exempel/ Ví dụ:…

Lektion 9/Kurs B: Ordföljd i huvudsats / Trật tự từ trong mệnh đề chính – Ngữ pháp tiếng Thụy Điển

Ordföljd Ord har en bestämd plats i en mening ./ Từ có một vị trí nhất định trong một câu En huvudats är en fullständig mening som slutar med punkt(.) eller fågetecken (?)/Mệnh đề chính là một câu hoàn chỉnh kết thúc bằng dấu chấm (.) hoặc dấu gạch ngang (?) En huvusats kan vara…