Lektion 5: SBAR

1. Vad är SBAR? SBAR innebär en fastställd struktur för hur kommunikationen och informationsöverföringen ska gå till mellan olika individer, yrkeskategorier och verksamheter inom hälso – och sjukvården. S: situation B: Bakgrund A: Aktuellt tillstånd R: Rekommendation SBAR används för att presentera viktiga fakta på ett snabbt och effektivt sätt. SBAR används främst vid: Överrapportering…

Lektion 3: Sammanfattning Hygienrutiner

Arbetskläder ska ha korta ärmar och bytas dagligen. Långt hår, skägg och huvudduk ska fästas upp. Händer och underarmar ska vara fria från ringar, smycken, armbandsur, stödskenor eller motsvarande. Långa, hängande smycken och örhängen får inte användas. Naglarna ska vara korta och fria från konstgjort material. Träna med film (referenskälla) / luyện tập với video tại…

Lektion 2: Vad ingår i basala Hygienrutiner?

  1. Förberedelse Hår, skägg och huvudduk ska vara uppsatt  Smycken som ringar, armband, armbandsur ska inte användas Inga långa eller hängande örhängen eller halsband ska användas Piercade hål ska täckas över eller hållas rent Naglar ska vara korta och fria från konstgjort material 2. Handtvätt Blöt händer med ljummet vatten. Ta tvål och gnid…

Lektion 1: Syfte och betydelsen med basala hygienrutiner

1.Syfte med basala hygienrutiner Syftet med Basala hygienrutiner är att förhindra smittspridning och för att motverka spridning av vårdrelaterade infektioner. Syftet med Basala hygienrutiner är att förhindra smittspridning och för att motverka spridning av vårdrelaterade infektioner. 2. Föreskrifter och riktlinjer Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien gäller för alla verksamheter inom hälso- och sjukvård. På samma…