Lektion 5: Neurologiska sjukdomar och demenssjukdom

Hjärnan med dess nervsystem är oerhört komplext och styr vårt medvetande och hela kroppen. Du kommer nu att läsa om:

1. Parkinsons sjukdom 

– Vilka orsaker finns det till Parkinsons sjukdom?

Hjärnan behöver dopamin och vid Parkinsons sjukdom producerar hjärnan antigen för lite dopamin eller inget dopamin alls vilket gör att kroppens funktioner blir hämmade.

– Vilka symtom finns vid Parkinsons sjukdom?

Vid Parkinsons sjukdom har vårdtagare ofta problem med att komma igång med rörelser och skakar i händer och fingrar.

Andra symtom är att personen har svårt att svälja och att sova. Person kan också vara både inkontinent och förstoppad.

– Vilka observerar och  åtgärder finns vid Parkinsons sjukdom?

Personer med Parkinsons sjukdom behöver hjälp med att få igång sina rörelser och behöver därför mycket träning. Man kan hjälp till med att använda olika kommandoord som “1,2,3” för att komma igång med att exempelvis gå eller resa sig.

Vårdtagaren kan ha svårt att kontrollera sin finmotorik därför ha svårt att använda bestick och äta. De har svårt att svälja och uttrycka sina tankar och önskemål i ord då nervsignalerna inte alltid når mun och tunga på rätt sätt och faller ofta lätt.

Så vårtagaren behöver att få timbalkost, näringsrik, näringslösning som minskar undernärda och avmagrade. Dessutom får de speciella hjälpmedel för att säkra sina hem och minska risken för att falla.

Läkemedel innehållande dopamin där det är viktigt att läkemedlet tas på rätt tid.

2. Multipel skleros (MS) ( Bệnh đa xương cứng)

– Vilka orsaker finns det till Multipel skleros (MS)?

MS är en autoimmun sjukdom som orsakas av att nervcellernas myelin blir skadat. Det gör att nervernas elektiska impulser inte kan överföras som det ska. Sjukdomen går i skov vilket innebär att det finns perioder då sjukdomen försämras och perioder är bättre.

– Vilka symtom finns vid MS?

Vid MS kan en person har problem med stelhet, dubbelseende, koordinationsubbningar, smärta, trötthet, nedsat kognitiv förmåga, stickningar, domningar och muskelsvaghet.

Sjukdomen kommer ofta smygande framförallt hos kvinnor.

– Vilka observerar och  åtgärder finns vid MS?

Behovet av hjälp är väldigt individuellt. Läkemedel är viktigt att ta för att det bromsar förloppet samtidigt kan det upplevas en del obehagliga biverkningar som depression, klåda, rubbad sinusrytm.

3. ALS ( Amyotrofisk lateral skleros) 

– Vilka orsaker finns det till ALS?

ALS är en sjukdom som drabbar hjärnans nervceller och ger upphov till en succesiv förlamning.

– Vilka symtom finns vid ALS?

Sjukdomen börjar ofta med svårigheter att röra till exempel en arm eller ett ben. Sjukdom fortskrider sedan gradvis och personen blir alltmer förlamad.

I slutet av sjukdom påverkas både tal och andning och personen dör i sin sjukdom.

– Vilka observerar och  åtgärder finns vid ALS?

En vårdtagare med ALS behöver mycket vård och omsorg. Det är viktigt att hela tiden följa dem och observera hur sjukdom utvecklas för att kontakta med fysioterapeuter och arbetsterapeuter att kunna vara steget före med att ge rätt hjälpmedel och vård.

Det finns inget botemedel för denna sjukdom. Mot slutet av sjukdomen ordinerar ibland läkaren en CPAP mask för att underlätta andning och vårdtagare får en PEG inopererad i magsäcken för att kunna få flytande näring genom denna.

4. Stroke

– Vilka orsaker finns det till Stroke?

Vid stroke har bildats antigen en propp i hjärnans kärl eller uppstått en blödning vilka gör att hjärnan inte får tillräcklig blodtillförsel och syre.

– Vilka symtom finns vid Stroke ?

När en vårdtagare insjuknar i stroke kan visa sig genom att kroppshalvan blir förlamad, det syns en snedhet i ansiktet när de talar eller skrattar. De kan inte heller lyfta sin arm. Talet kan bli sluddrigt eller utebli.

Tillkalla ambulans vid dessa tillstånd. Så snabbt behandling påbörjas minska risken för de skador som kan uppstå på hjärnan. Se mer genom att länken: https://svafv.com/lektion-4-akut

– Vilka observerar och  åtgärder finns vid Stroke?

Skador som uppstått efter storken är något vi ofta möter och behöver vårda om. Det är viktigt att gå igenom vårdtagarens behov av hjälp och göra en plan för rehabiliteringen med fysioterapeut och arbetsterapeut.

Vårdtagare kan får några hjälpmedel som gånghjälpmedel, toalettförhöjning, strumppådragare eller speciella matbestick, träna talet med ordförståelse.

Läkare ska ordinera läkemedel för att lösa upp proppen så kallad trombolysbehandling.

5. Demenssjukdom

– Vilka orsaker finns det till demensjukdom?

Det finns flera olika former av demens som är Alzheimer demens, vaskulär demens, frontallobsdemens och lewybody demens ( Parkinson med demens) Detta beror på vilket område i hjärnan drabbas.

– Vilka symtom finns vid demensjukdom ?

Det första symtomet på demensjukdom är ofta att personen börjar glömma saker, vilket kan framkalla stor oro och ångest hos personen.

Man försöker att dölja sina symtom på demmensjukdom. Längre fram får personen svårt att använda språket, sämre lokalsinne, förändrad personlighet samt oförmåga att använda rätt kroppsrörelse.

– Vilka observerar och  åtgärder finns vid demensjukdom?

Dokumentation och rapportering är extra viktigt då vårdtagare själv kan ha svårt att minnas. BPSD
(beteendemässiga och psykiska symptom vid demens.)

Kroppsfunktioner försämras med tiden, försöka förstå, ha tålamd och hjälpa med de olika behov som
uppstår, stötta anhöriga. Vissa läkemedel kan bromsa förloppet och vi kan försöka stötta upp vid
läkemedelsgivning.

6. Epilepsi (Bệnh động kinh)

– Vilka orsaker finns det till Epilepsi?

Epilepsi orsakas av en elektrisk överaktivitet som är olycksfall, förgiftning, stroke, och förlossnings skada i hjärnan.

– Vilka symtom finns vid Epilepsi ?

Anfallen kan vara väldigt olika. Det kan vara allt från frånvaro attacker under några minuter till kramper i hela kroppen.

– Vilka observerar och  åtgärder finns vid Epilepsi?

Olika anfall, om det blir förändringar i anfallsfrekvens eller hur anfallen är bör detta
rapporteras. Anfallen ska dokumenteras. Anfall i mer än 5 minuter ring 112.

Olika beroende på anfall. Vad ska du inte göra? Flytta bort saker, stanna hos
personen även efteråt (trötthet), kännedom om utlösande faktorer. Hjälp med läkemedel samt under anfall genom ändtarmen.

Träna med film / luyện tập với video tại đây 

 

Lycka till ☺ och kom ihåg att du kan skriva till oss på hemsidan eller mejla till svafv2022@gmail.com

Chúc bạn may mắn, hãy nhớ rằng bạn có thể viết email cho chúng tôi trên trang wed hoặc gửi email đến svafv2022@gmail.com

Vänligen registrera dig som uppföljning fanpage för att få för att få vår senaste information så snart som möjligt.

Vui lòng đăng ký theo dõi fanpage của chúng tôi để nhận được thông tin mới nhất của chúng tôi sớm nhất có thể.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *