NÅGRA VANLIGA SVENSKA VERB (1)

Grupp Infinitiv Imperativ Presens Preteritum Supinum Mening
1 acceptera acceptera accepterar accepterade accepterat Vi accepterar inte mobbning på den här skolan.
1 agera agera agerar agerade agerat Hon agerar som en ny brud.
1 akta akta aktar aktade aktat Akta huvudet, det är lågt i tak!
1 amma amma ammar ammade ammat Hon ammade babyn det fösta året
1 ana ana anar anade anat Du kan inte ana vad glad blev när du ringde!
1 andas andas andas andades andats Hon hade svårt att andas i den rökfyllda lokalen.
4 anhålla anhåll anhåller anhöll anhållit De är anhållen.
2a anlända anländ anländer anlände anlänt Vi anländer till Sverige på eftermiddag
1 anordna anordna anordnar anordnade anordnat Kursen anordnas på kvällar och helger
1 anpassa anpassa anpassar anpassade anpassat Företaget har försökt anpassa produkten till konsumenternas behov.
4 anse anse anser ansåg ansett Rektorn ansåg att saken var utagerad.
2a anstränga ansträng anstränger ansträngde ansträngt Personal är hårt ansträngd.
2a anställa anställ anställer anställde anställt Skullde du anställa denna kille?
2b ansöka ansök ansöker ansökte ansökt Efter fem år i Sverige ansökte han om svenskt medborgarskap.
1 anteckna anteckna antecknar antecknade antecknat Se till att noggrant anteckna om besöket.
2a använda använd använder använde använt Du kan använda dem i yttersta nödfall.
1 arbeta arbeta arbetar arbetade arbetat Jag arbetar på äldreomsorg.
1 arrestera arrestera arresterar arresterade arresterat Han arresterades som misstänkt för rånet.
1 aska aska askar askade askat Man får inte aska på golvet.
4 avgå avgå avgår avgick avgått Han avgår med pension i nästa år.
4 avlida avlid avlider avled avlidit Vårdtagaren avled stilla vid 93 års ålder.
1 avlossa avlossa avlossar avlossade avlossat Vakten avlossade ett varningskott.
1 avslöja avslöja avslöjar avslöjade avslöjat Jag vill inte avslöja mina planer.
1 avveckla avveckla avvecklar avvecklade avvecklat Hon avvecklade sin verksamhet och ägnade sin tider åt familj.
1 backa backa backar backade backat Han backar in bilen i garaget.
1 bada bada badar badade badat Hon tycker mest om att bada i havet.
1 baka baka bakar bakade bakat Barnen bakade en sockerkaka.
1 basera basera baserar baserade baserat Filmen är baserad på en verlig händelse.

Träna med film / luyện tập với video tại đây 

Lycka till ☺ och kom ihåg att du kan skriva till oss på hemsidan eller mejla till svafv2022@gmail.com

Chúc bạn may mắn, hãy nhớ rằng bạn có thể viết email cho chúng tôi trên trang wed hoặc gửi email đến svafv2022@gmail.com

Vänligen registrera dig som uppföljning fanpage för att få för att få vår senaste information så snart som möjligt.

Vui lòng đăng ký theo dõi fanpage của chúng tôi để nhận được thông tin mới nhất của chúng tôi sớm nhất có thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *